تبلیغات
روان شناسی - انتخاب مواد و منابع آموزشی

انتخاب مواد و منابع آموزشی

 

نوشته شده توسط:عقل و جهل

انتخاب مواد و منابع آموزشی

تدارك فعالیت های تدریس – یادگیری مستلزم  انتخاب  مواد آموزشی مناسب برای  ایجاد انگیزه دردانش آموزان و توضیح و تشریح محتوای درسی است . این منابع شامل انواع موادچاپی،رسانه های سمعی وبصری وسایرموادبرای آموزش های انفرادی یا گروهی است .

اصولاً برنامه ریزان درسی ومعلمان به اندازه ی كافی با كاربردموادآموزشی سنتی مانند:كتاب های درسی،منابع  و مآخذ ، روزنامه ها  ، بروشورها و كتاب های كار و تمرین آشنا هستند بااین حا ل آگاهی  معلمان در باره ی برخی منابع آموزشی بسیار محدود است . این منابع عبارتند از :

- اشیا و نمونه ها                    - منابع موجود در جامعه              - نمایشگاه ها               - وسایل و ابزارهای بازی

- سخنرانان صاحب نظر          - صفحه و نوار كاست          - نمایش و دیدنی ها        - چارت ها ، نمودارها و پوسترها

- عكس ها و شكل ها                                 - ورقه های شفاف                        - عكس های متحرك صدا دار و بی صدا

- برنامه های تلویزیونی و نوارویدیو و كاست    - مواد چند رسانه ای   - عكس های ثابت همراه با عكس های متحرك

سا ل ها پژوهشگران آموزشی در این فكربودندكه آیا وسیله یا تركیبی از  وسایل  وجود دارد كه برای آموزش یك موضوع خاص  درسی  بهترین  باشد ؟ به كلامی دیگرآیارسانه ها را می توان بر اساس كارآیی آنها ، در امر آموزش نوع خاصی از مفاهیم ،حقایق ، اصول وسایر مسایل كلی طبقه بندی كرد ؟حقیقت این است كه در این زمینه پژوهشگران به اندازه ی كافی  تلاش كرده اند ولی نه تنها  به یك جواب ساده  و قانع كننده  نرسیده اند ، بلكه  اغلب  نتایج  بدست آمده نیز متناقض بوده است .ولی آنچه كه ازنتایج پژوهش هامحقق شده،این است كه تجارب آموزشی مشخص را می توان  به كمك چندرسانه ی معین(كه دارای نقش یكسانی دراین زمینه هستند)به اندازه ی كافی تكمیل كرد .همچنین نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد  رسانه ای  كه  برای تكمیل یك امر مشخص آموزشی تدارك دیده شده ،برای تسهیل مفهومی دیگر درجریان همان آموزش نمی توان كلاًبه كارآیی یك رسانه اكتفاكرد ، بلكه  باید  منابع و مواد آموزشی  گوناگونی را فراهم آورد تادرموقعیت های خاص تدریس یادگیری مناسب ترین آنها مورد استفاده قرار گیر د .

انتخاب رسانه

انتخاب رسانه یارسانه های مورد نظر،به  ویژه  برای معلمان تازه كار به سه دلیل مشكل است : اولاً تعداد وسایل ومواد سمعی و بصری  موجود به  اندازه ای زیاد و متنوع است كه مشكل انتخاب رابیشتر می كند.ثانیاًاصول و رهنمودهای قاطع و جامعی  وجود نداردتادرانتخاب وجمع آوری رسانه های مناسب موردتوجه قرارگیرد . ثالثاً عده ی بسیاركمی از آموزش- گران  در باره ی كلیه ی منابع  آموزشی مناسب برای  تسهیل تدریس – یادگیری تجربه ی گسترده و كافی كسب كرده اند .

بیشتر معلمان ، رسانه ها را بر اساس آشنایی قبلی و یا سادگی كاربرد انتخاب  می كنند .  ولی  چنانچه در انتخاب رسانه ها عوامل  مشخص و معینی را رعایت  كنیم ،متوجه خواهیم شدكه موقعیت های خاص آموزشی یك رسانه نسبت به رسانه دیگر ارجحیت دارد . این عوامل عبارتند از :

1-آیا موادآموزشی موردنظر برای آموزش های كلاسی معلم انتخاب شده است یابرای مطالعه ی انفرادی  دانش آموزان مورد  استفاده قرار خواهد گرفت ؟

برخی از رسانه ها برای  ارائه ی مطالب و برخی  دیگر برای مطالعه ی مستقل و انفرادی مناسب ترند . ولی بیشتر رسانه ها انعطاف پذیر و در هر دو مورد قابل استفاده اند .

2-آیا رسانه انتخاب شده مستلزم  تدارك  برخی  كارهای  هنری  مانند  نقاشی ، عكاسی ، تهیه ی  نمودار و  تصاویر ثابت و متحرك است ؟

تجربه  نشان  داده است كه كارهای هنری ،درك مفاهیم پیچیده  را آسان وواضح می كند .ولی رسم تصاویر هنری ، معمولاً طول می كشدومستلزم حوصله وبرنامه ریزی قبلی است.ازاین رو تهیه ی عكس ازاشیا وموضوعات مورد نظر راحت تر است به ویژه اینكه مشاهده تصویر واقعی اشیا  در برخی موارد  آموزشی ضرورت  دارد .

3- آیا تصاویر باید به  طور متحرك یا به صورت ثابت نمایش داده شود ؟

استفاده از تصاویر  متحرك  زمانی  ضرورت  داردكه  به فهم  بیشتر مطالب  درسی كمك  كند ، مانند  مشاهده  گردش خون در بدن،گردش زمین به دورخورشید،طرزكارماشین وجریان تولید انبوه یك كالاو…. اگر ویژگی حركت مورد نظر نباشد ، استفاده ازتصاویرثابت مقرون به صرفه است،زیرا تهیه ی تصاویر متحرك  مستلزم  مهارت كافی ، زمان طولانی و هزینه های زیاد است .

4- آیا  تصاویر ثابت لزوماً باید  صدا دار  باشد ؟

تصاویرثابت باید زمانی  همراه  با صدا   باشد  كه  توضیح  و  تشریح  جزئیات تصویر و یا صدایی خاص ، ضروری باشد . برای كاهش هزینه ی ضبط صدا،می توان توضیحات راروی كاغذچاپ كرده وهمراه با تصویر در اختیار دانش آموزان قرار داد .

5- چه زمانی باید وسایل چندرسانه ای مورد توجه قرار گیرد ؟

زمانی كه از یك وسیله ی چند رسانه ای استفاده می شود  كه  ضرورت توضیح وتشریح محتوای درس از طریق رسانه های مختلف محرزشده باشد.گرچه نقش یك وسیله ی چند رسانه ای در تسهیل جریان تدریس – یادگیری  بسیار زیادوقابل توجه است ،با این حال استفاده ازوسایل  تك  رسانه ای  برای  مطالعه ی  انفرادی وآموزش درگروه های كوچك و وسیله ی چند رسانه ای برای گروه های بزرگ ، كلاس هاوسالن های پرجمعیت مناسب تر است .

6- درانتخاب سخت افزارهای آموزشی ، نكات مورد توجه كدامند ؟

وقتی مواد آموزشی را انتخاب می كنید ، همواره سخت افزار مورد نیاز را هم در نظر بگیرید . اگردرچنین موقعیتی قرار گرفتید نخست مشخص كنید كه سخت افزار را برای استفاده معلم انتخاب می كنیدیا دانش آموزان ،زیرا وسیله ای كه برای استفاده  دانش آموزان درنظرگرفته می شود،بایدضمن بادوام بودن،كاربردبسیارساده وراحتی داشته باشد.به علاوه روش های فنی و مهارت های ویژه ای كه برای استفاده صحیح ازدستگاه لازم باید از پیش معلوم و مشخص شود .

پس ازتعیین دوویژگی موردبحث ، دستگاه را با موادآموزشی مورد نظر امتحان كنید .باتوجه به نكات بالا ، چنانچه دستگاه مطابق نیازهای آموزشی وكلاسی ، انتظارات شما را تأمین  كرد ند  انتخاب  سخت  افزار ، مناسب و بسیار خوب بوده است و مطمئن باشید كه از بهره دهی دستگاه  در كلاس درس احساس  رضایت خواهیدكرد .

توصیه می شود از كاربرد دستگاه هایی كه  قبلا ً مورد بررسی و  امتحان قرار نگرفته اند ، دركلاس درس خودداری كنید . همچنین همواره خودرا برای لحظاتی كه احتمال  قطع برق یا خرابی دستگاه پیش می آید ،آماده كنید و تدابیر لازم برای تداوم تدریس را ( بدون دستگاه ) ازپیش اتخاذ كنید .Saudia
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:52 ق.ظ
This is a greаt ttip eѕpecially tߋ tһose new tο thе blogosphere.
Simlle Ƅut very precise informatіon… Appreciate your sharing tһiѕ one.
Ꭺ muset rеad article!
Gplus
یکشنبه 10 تیر 1397 05:39 ب.ظ
Hello my friend! Ӏ want to sɑy tһat tһis article is awesome, ɡreat written annd incluⅾe approximatеly
ɑll significant infos. I ԝould liқe to sеe mpre posts ⅼike this .
Viagra kopen zwarte markt
شنبه 9 تیر 1397 01:17 ق.ظ
Greаt weblog hеге! Also your site a lot up very fаst!
Wһat web host are you thе usage of? Ϲan І am getting your associate hyperlink to
youг host? І wish my site loaded սp ass quicky ɑs үours lol
Maxfield
سه شنبه 29 خرداد 1397 01:08 ب.ظ
I blog frequently аnd Ι seriousⅼy thank you for your content.
This great article has truly peake my intеrest.
І aam going to book mark yoᥙr site and keep checking for new details about once a week.
Ӏ subscribed tο your RSS feed as wеll.
Ellsworth
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:42 ب.ظ
It's very simple tto find oսt any topic onn web as compared to textbooks, аs
I found thіѕ article at tһiѕ website.
stone Jana
دوشنبه 28 خرداد 1397 03:41 ق.ظ
Hey theге, Yߋu've dօne ɑn excellent job.

І'll defіnitely digg itt and personally ѕuggest to my friends.
I'm surе they'll ƅe benefited from thіѕ site.
Klara
جمعه 28 اردیبهشت 1397 02:03 ب.ظ
Afteer checking out a few of the blkg articles on your blog, I
truly like your tecchnique off writing a blog. I book-marked it
tto my bookmark webpage list and will be checking back soon.
Plase visit my website as well and let mme know your opinion.
Felisha
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 10:43 ب.ظ
Hello! This posdt couldn't be written any better! Reading this post reminds me of myy good olld room mate!
He always kept chatting about this. I wipl forward thks post to
him. Fairly certain he will have a good read. Thank you ffor sharing!
Felisha
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 10:39 ب.ظ
Hello! This posdt couldn't be written any better! Reading this post reminds me of myy good olld room mate!
He always kept chatting about this. I wipl forward thks post to
him. Fairly certain he will have a good read. Thank you ffor sharing!
eyelashes Ticker
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 12:09 ب.ظ
Hello There. I discovered yyour weblog the use of msn. Thhat is a very well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read
extra off your helpful info. Thank yoou for
the post. I'll definigely comeback.
резинка для растяжки купить
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:07 ب.ظ
резинки для фитнеса купить на кидстафф
резина для растяжки
спортивные резинки
hotline резинки для фитнеса
фитнес ленты
depforce
جمعه 31 فروردین 1397 11:35 ب.ظ
Thesre is certainly a great deal to find outt about thiis issue.
I like alll thee poinnts you havee made.
roman health reviews
جمعه 24 فروردین 1397 03:04 ق.ظ
Thɑnks tο my father ѡho stated to me ɑbout
tһis webpage,thiѕ website іѕ in fact amazing.
viagra super active foro
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:05 ب.ظ
І'm reaⅼly enjoying tһе design ɑnd layout of
your website. It's ɑ ѵery easy on the eyes which maқeѕ
іt much more enjoyable for me tо ⅽome here and visit mօrе oftеn. Did you hire out a designer to create үour theme?
Superb ᴡork!
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:04 ق.ظ

Thanks. Terrific information.
price cialis per pill generic cialis tadalafil cialis for sale in europa cialis prices in england canadian drugs generic cialis cialis prices cialis en 24 hora click now cialis from canada acheter cialis kamagra buy name brand cialis on line
http://garciniacambogiapremium.net/
پنجشنبه 16 فروردین 1397 02:09 ب.ظ
Have been taking little over a month.
buy lumigan eyelash
شنبه 11 فروردین 1397 04:20 ق.ظ
Good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).
I have saved it for later!
online pharmacy sale
جمعه 10 فروردین 1397 12:35 ب.ظ
Ӏ ԝas suggested thiѕ web site Ƅʏ my cousin. I am not ѕure wһether tһis post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
Yоu're amazing! Τhanks!
buy lumigan online usa
پنجشنبه 9 فروردین 1397 01:28 ب.ظ
At this time it sounds like Movable Type iis the bestt blogghing platform available right now.
(from what I've read) Is that what youu are using on yyour blog?
definition
سه شنبه 7 فروردین 1397 09:52 ق.ظ
Terrific work! Tһis is the type of info tһat агe
meant tⲟ be shared around the web. Disgrace
on Google for now not positioning thіs post upper! Ꮯome
on ovеr аnd seek advice frоm my website .
Thɑnk yoս =)
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:31 ب.ظ
Howdy! Quick question tһɑt's cߋmpletely οff topic.
Do yoᥙ know how to mаke уοur site mobile
friendly? My site ⅼooks weird whеn viewing from my apple iphone.
I'm trying to find а template ⲟr plugin that mіght be abⅼe to fix thіs ⲣroblem.
If ʏou haѵe any suggestions, plеase share.
Many thankѕ!
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 08:54 ق.ظ

Appreciate it. Lots of stuff!

cialis for daily use where to buy cialis in ontario legalidad de comprar cialis cialis without a doctor's prescription when will generic cialis be available cialis pills in singapore interactions for cialis cialis price in bangalore enter site natural cialis cialis vs viagra
Louanne
جمعه 17 آذر 1396 09:59 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the
blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
imvu credits generator
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:38 ب.ظ
من نمی توانم از اظهار نظر خودداری کنم خیلی خوب نوشته شده!
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:27 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست، بلکه فقط قرار دادن لینک وبلاگ شخص دیگری در شماست
صفحه در محل مناسب و شخص دیگری هم همین کار را به نفع شما انجام خواهد داد.
best supplement insurance plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:47 ب.ظ
من واقعا دوست دارم از طریق یک مقاله که می تواند آن را بخوانم
مردان و زنان فکر می کنند. همچنین، ممنونم از شما اجازه دارم
اظهار نظرکردن!
C++ Qt 58
چهارشنبه 5 مهر 1396 09:31 ب.ظ
They always talk about how to increase revenue but never talk about how to decrease costs.
That's also a possible solution.
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 1 مهر 1396 10:52 ق.ظ
For hottest information you have to go to see web and on the web I found this web page as a best web page for hottest updates.
std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 12:45 ب.ظ
من برای کمی مقالات برای مقالات با کیفیت بالا و یا پست های وبلاگ در این نوع جستجو کرده ام
از خانه کاوش در یاهو در نهایت روی این سایت تردید داشت.

مطالعه این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که بیان می کنم که احساس فوق العاده فوق العاده عالی دارم و متوجه شدم دقیقا همان چیزی است که من نیاز دارم.
برای اطمینان خیلی مطمئن خواهد شد که نمی توانم به یاد داشته باشم
این وب سایت و به طور منظم آن را نگاه کنید.
private std screening
شنبه 18 شهریور 1396 10:23 ق.ظ
این طراحی باور نکردنی است! شما آشکارا می دانید که چگونه خواننده را سرگرم نگه دارید.
بین شوخ طبعی و فیلمهایتان، تقریبا برای شروع حرکت کردم
وبلاگ من (خوب، تقریبا... هاها!) کار عالی.

من واقعا از آنچه شما باید گفته اید، لذت بردم، و بیشتر از این، چطور است
آن را ارائه داد. بیش از حد سرد!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


مبانی نظری تدریس یکشنبه 2 اسفند 1388
آموزش به وسیله کامپیوتر جمعه 2 بهمن 1388
روش تدریس پنجشنبه 17 دی 1388
انتخاب مواد و منابع آموزشی شنبه 12 دی 1388
دیدگاههای مختلف تدریس چهارشنبه 2 دی 1388
پیش آزمون جمعه 27 آذر 1388
روش تدریس پنجشنبه 12 آذر 1388
الگوی تدریس 5E(بر اساس ساخت گرایی) شنبه 7 آذر 1388
آموزش برنامه ای programmed instruction: دوشنبه 2 آذر 1388
نگاهی به فرایند تدریس چهارشنبه 27 آبان 1388
محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی یکشنبه 17 آبان 1388
مقایسه روش های تدریس یکشنبه 17 آبان 1388
انواع روشهای تدریس پنجشنبه 7 آبان 1388
روشهای آموزش انفرادی شنبه 2 آبان 1388
انواع روشهای تدریس شنبه 2 آبان 1388
مراحل اجرای روش بحث گروهی دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس چهارشنبه 22 مهر 1388
انواع روشهای تدریس جمعه 17 مهر 1388
محاسن و محدودیتهای روش نمایشی یکشنبه 12 مهر 1388
تعریف روشهای تدریس یکشنبه 5 مهر 1388
مهر ورزی در اسلام پنجشنبه 2 مهر 1388
آیا كودك سالاری مهرورزی است؟ سه شنبه 31 شهریور 1388
مهر و محبت در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان پنجشنبه 26 شهریور 1388
خانواده /مدرسه /جامعه شنبه 21 شهریور 1388
محبت و مهر ورزی بین زن و شوهر یکشنبه 15 شهریور 1388
مهرورزی به مردم پنجشنبه 12 شهریور 1388
‎محبت یکشنبه 8 شهریور 1388
مهر ورزی در اسلام شنبه 7 شهریور 1388
خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس دوشنبه 2 شهریور 1388
لیست آخرین پستها