تبلیغات
روان شناسی - نقش محبت در زندگی خانوادگی‎ ‎

نقش محبت در زندگی خانوادگی‎ ‎

 

نوشته شده توسط:عقل و جهل

نقش محبت در زندگی خانوادگی‎ ‎

نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگار به انسان پدید آمده‎ ‎است اگر محبت نبود ، نه ‏طلوعی بود و نه ‏غروبی . نه بهاری بود و شكفتن گلها و‎ ‎نه نغمه های شورانگیز بلبلان . نه ‏كوهساری وجود داشت و نه ‏آبشاری ، نه‎ ‎امواج غلطان دریاها به چشم می خورد و نه ستارگان ‏در آسمانها چشمك می زدند . ‏ ‏

اگر عشق و دلدادگی نبود شوریدگان به دنیا نمی آمدند و اشعار‎ ‎نغز و زیبا سروده نمی شد . ‏اگر سوز و گداز ‏دلدادگان نبود كوه بیستون شكافته‎ ‎نمی شد و ذوق و هنر هرگز تولد نمی یافت ‏، دیگر معلم شوریده دلی پیدا نمی ‏شد و‏ ‏كلاسهای درس تعطیل می گردید . ‏ ‏

دفتر زندگی با كلمه عشق و محبت آغاز شد و جلوه های گوناگون‎ ‎جمال و كمال در كل هستی ‏پدید آمد . انسانها ‏هم كه جزئی از نظام كلی هستی‎ ‎هستند با عشق متولد می شوند با ‏دلدادگی به تلاش و كوشش می پردازند و در ‏آخرین‎ ‎لحظات زندگی سرشار و لبریز از عشق و ‏دلدادگی چون حبابها به اقیانوس هستی و‏ ‏ابدیت می پیوندند . ‏پس آغاز و سرانجام زندگی و ‏هستی از مهر و محبت آكنده است‎ ‎و آنان كه از عشق و دلدادگی خبری ندارند ‏نامشان در ‏دفتر و جریده انسانها ثبت‎ ‎و ضبط نمی شود . ‏ ‏

اگر می خواهیم خانواده استواری داشته باشیم‎ ‎اگر مایل هستیم از زندگی لذت و بهره بگیریم ‏، اگر می ‏خواهیم كودكان ما با‎ ‎نشاط و خرمی زندگی كنند ،‌ اگر می خواهیم استعدادهای ‏خداداد در آنان شكوفا‏‎ ‎گردد و اگر ‏می خواهیم روح امید و اعتماد و تلاش و كوشش در آنان زنده ‏شود . زندگی خانوادگی را از مهر و محبت لبریز ‏و سرشاز نماییم و‎ ‎در و دیوار خانه را با صفا و ‏صمیمیت آذین بندیم . ‏ ‏

رسول خدا ( ص ) می فرمود : هیچ بنایی در نزد‎ ‎پروردگار محبوب تر از بنای خانوادگی نیست ‏بدیهی است كه ‏منظور خانواده ای است‎ ‎كه لبریز از مهر و محبت باشد . در گفتار دیگری فرمود ‏‏: مرد مسلمان پس از‎ ‎اسلام ‏فایده ای برتر و والاتر از همسری مسلمان به دست نیاورده است ‏‏. همسری كه‎ ‎هر گاه به او می نگرد سراسر ‏وجودش از شادی و سرور لبریز می گردد . هر گاه ‏از‎ ‎او چیزی را طلب می كند از او اطاعت می كند و درغیبت ‏شوهرش با همه وجود از‏ ‏ناموس و ‏مال او پاسداری می نماید . پرواضح است كه این گونه ارتباط استوار و‎ ‎صمیمی جز در پرتو مهر ‏و محبت زن و شوهر به یكدیگر امكان پذیر نیست . پیوندهای‎ ‎عاطفی است كه زن و ‏شوهر را ‏به وحدت و یگانگی سوق داده هر دو یكی می شوند و‎ ‎دوگانگی و اختلاف و درگیری از میان ‏برداشته ‏می شود . در برخی از روایات‎ ‎اسلامی از همسر به انیس موافق تعبیر شده است.‏ ‏

پیشوایان دینی با انتخاب‎ ‎چنین كلماتی به همه خانواده ها گوشزد می كردند كه زن و مرد در ‏محیط خانوادگی‎ ‎باید ‏با یكدیگر دوست و صمیمی و مونس و همدم یكدیگر باشند . واضح است ‏كه وصول‎ ‎به این هدف جز در پرتو ‏دوستی و صمیمیت خالصانه امكان پذیر نیست . رسول خدا‎ ‎‎(ص) می فرمود : من از دنیای شما سه چیز را ‏دوست دارم اول بوی خوش ، دوم زنان‎ ‎و سوم ‏نماز را كه نور چشم من است . هدف اساسی پیامبر بزرگوار این ‏بوده است كه‎ ‎برای همه زنان ‏و مردان این واقعیت را تبیین كند كه كانون خانوادگی باید از‎ ‎مهر و محبت لبریز ‏باشد تا زندگی ‏مفهوم واقعی خود را از دست ندهد . ‏ ‏

در تاریخ اسلام آمده است كه رسول خدا (ص) قبل از تولد فاطمه‎ ‎موظف شد مدت چهل روز از ‏خدیجه كبری ‏فاصله بگیردو به اعتكاف بپردازد . خدیجه كبری در این مدت از شوق وعشق ‏رسول خدا ( ص ) بی تاب شده ، ‏اشكهای فراوانی از‏ ‏دیده فرو  می ریخت ، رسول خدا برخی از ‏مؤمنان را نزد خدیجه فرستاد و پیام داد‏‎ ‎كه این ‏فراقت و دوری به دستور پروردگار می باشد ‏ومهر و محبت ایشان به او‎ ‎كماكان گرم و سوزان است . با توجه به ‏مقدمات ذكرشده این ‏حقیقت آشكار می شود‎ ‎كه زندگی جز در پرتو مهرورزی و محبت كردن امكان پذیر نمی ‏تواند ‏باشد . ‏ ‏

در اینجا این سئوال مطرح می شود كه زن و شوهر‏‎ ‎چگونه باید با یكدیگر برخورد داشته باشند ‏تا كانون ‏خانوادگی از مهر و محبت‎ ‎لبریز گردد . در پاسخ می گوییم كه هیچ معلومی بدون علت ‏تحقق نمی یابد . برای ‏ایجاد صفا و صمیمیت باید‎ ‎رفتارهای خاصی در محیط خانوادگی حاكمیت ‏داشته باشد تا صفا و یگانگی فراهم آید‎ ‎به همین مناسبت به رفتارهایی كه موجب ایجاد صفا و ‏صمیمیت می شود اشاره می‎ ‎كنیم . ‏ ‏

1.  اولین عاملی كه موجب پدید آمدن صمیمیت می‎ ‎شود‎ ‎خوش اخلاقی‎ ‎است‏ . ‏بدیهی است ‏كه منظور ‏از حسن خلق نرمی وملایمت و تحمل و شكیبایی است . زن و مرد‎ ‎باید سعی كنند ‏در ارتباط با همدیگر روحیات ‏انسانی را در حد كمال مراعات كنند‎ ‎و از تندی و تیزی وعصبانیت و ‏حساسیت ها جداً‌ پرهیز نمایند . از امام حسن‎ ‎مجتبی نقل شده است : هیچ عیش و زندگی ‏برتر و والاتر از خوش اخلاقی نیست . ‏ ‏

2‏ - ‏دومین عاملی كه صفا و صمیمیت را در محیط‎ ‎خانوادگی فراهم می آورد‏ ‏خوش زبانی‎ ‎است‎ ‎‎. زن ومرد خانواده باید از ابراز هر نوع كلمات و الفاظ زننده و كوبنده اجتناب‎ ‎كنند و هرگز نسبت ‏به یكدیگر زخم ‏زبان نزنند زیرا هیچ عاملی همانند نیش زدن به‎ ‎صمیمیت خانواده لطمه وارد ‏نمی كند . رسول خدا در طول ‏زندگی خود در ارتباط با‎ ‎مسائل شخصی و خانوادگی هرگز زبان ‏به انتقاد نگشود و اگر اعتراض و انتقادی می‎ ‎كرد در انحصار مواردی بود كه به حدود و قوانین ‏الهی تجاوزی به عمل آمده بود و‎ ‎در غیراین صورت با سكوت ‏و نادیده گرفتن گذشت می كرد .‏ ‏

3‏ - ‏سومین نكته كه بسیار‎ ‎حساس است و در ایجاد و حفظ صمیمیت ها نقش مؤثر را عهده دار ‏‏است‎ ‎خوش برخوردی‎ ‎است . همه افراد علاقه دارند كه دیگران با آنان برخورد خوبی داشته ‏باشند . بنابراین‎ ‎زن و مرد هم از این قاعده كلی مستثنی نیستند. هر مردی دوست دارد وقتی ‏به خانه‎ ‎قدم می گذارد همسرش با ‏چهره ای خندان و با گشاده رویی با او برخورد كند . چنانكه ‏زن خانه نیز متوقع است وقتی مرد وارد خانه می ‏شود سختی ها و دشوارهای‏ ‏زندگی را ‏فراموش كند و با چهره ای متبسم و خندان با همسرش مواجه شود . ‏فراموش‎ ‎نكنیم كه ‏برخوردهای اولیه افراد بسیار مؤثر و نقش آفرین است . به عنوان مثال‎ ‎سبقت گرفتن در سلام ‏‏را و افشای سلام در برخوردها تأثیر بسزایی در دیگران دارد‎ ‎و روحیه ها و رفتارها را تغییر می ‏دهد . به اعتقاد ‏ما یكی از نشانه های بارز‎ ‎خردمندی در زن و مرد خوش برخوردی است عده ‏كمی هستند كه از این توانایی‎ ‎برخوردارند . این گونه افراد در اولین برخورد با دیگران اعم از ‏خردسال و‎ ‎بزرگسال آنان را شیفته و مجذوب ‏خود می كنند و در برابر این عده بسیاری از‎ ‎مردم ‏نیز برخوردی خشك و ساده دارند . ‏ ‏

4 - ‏نكته چهارم كه در ابقای صمیمیت ها بسیار‎ ‎مؤثر می باشد این است كه در زندگی ‏خانوادگی ‏، زن و مرد‎ ‎احترام یكدیگر را حفظ كنند‎ ‎و در برابر اعضای خانواده و بیگانگان‎ ‎رفتارشان با ‏یكدیگر ‏آنچنان گرم و صمیمی باشد كه همه گمان كنند آن دو از كثرت‎ ‎گذشته به وحدت و ‏یگانگی واقعی رسیده اند . در ‏انجام امور خانوادگی و فامیلی‎ ‎از تك روی پرهیزنمایند. البته ممكن است ‏كه در مواردی زن و مرد بدون‎ ‎در نظر گرفتن نظر و رأی ‏همسرش یك جانبه به گرفتن تصمیماتی ‏اقدام كند به‎ ‎اعتقاد ما چنین رفتارهایی از طرف مرد وزن بزرگترین بی ‏احترامی به حرمت و‎ ‎‎تخفیف طرف مقابل است . ‏ ‏

5‏ - ‏نكته پنجم اینكه زن و مرد موظف هستند‎ ‎یكدیگر را تأیید و تثبیت كنند‏ ‏و این كار علاوه بر ‏‏اینكه عملاً انجام می گیرد باید در گفتار و رفتار هم‎ ‎انعكاس یابد به عبارت ساده تر زن و مرد ‏رسماً باید اعتراف ‏كنند كه منهای طرف‎ ‎مقابل قادر به زندگی كردن نیستند . این تأیید و پذیرش ‏موجب افزایش صفا و‎ ‎صمیمیت ‏خواهد بود از رسول خدا نقل شده است كه فرمودند : وقتی ‏مردی به همسرس‎ ‎می گوید تو را دوست دارم این ‏جمله هرگز از قلب همسرش زائل نمی ‏شود . باید‎ ‎توجه داشته باشیم كه همه انسانها اعم از مرد و زن در تمام ‏دوران زندگی از شك‎ ‎و ‏تردید بركنار نیستند و این تردید و شك در رفتار و كردارشان نیز منعكس می‎ ‎شود لذا ‏وقتی ‏مورد تأیید دیگران قرار می گیرند جان و توان تازه ای بر آنان‎ ‎دمیده می شود .Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:41 ب.ظ

Helpful forum posts. Kudos!
cialis 5mg prix cialis generico postepay cialis pills try it no rx cialis cialis dosage amounts buy generic cialis cialis generico milano sialis cialis en mexico precio we recommend cialis info
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:25 ب.ظ

You actually explained that effectively!
cialis online holland generic cialis cialis generico postepay how do cialis pills work cialis for sale south africa cialis purchasing cialis super kamagra click here take cialis cialis 5 mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:47 ب.ظ
Hi there, There's no doubt that your web site might be having browser compatibility issues.
Whenever I take a look at your website in Safari,
it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping
issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Besides that, excellent website!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:33 ق.ظ
Yes! Finally something about How we can increase our height?.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مبانی نظری تدریس یکشنبه 2 اسفند 1388
آموزش به وسیله کامپیوتر جمعه 2 بهمن 1388
روش تدریس پنجشنبه 17 دی 1388
انتخاب مواد و منابع آموزشی شنبه 12 دی 1388
دیدگاههای مختلف تدریس چهارشنبه 2 دی 1388
پیش آزمون جمعه 27 آذر 1388
روش تدریس پنجشنبه 12 آذر 1388
الگوی تدریس 5E(بر اساس ساخت گرایی) شنبه 7 آذر 1388
آموزش برنامه ای programmed instruction: دوشنبه 2 آذر 1388
نگاهی به فرایند تدریس چهارشنبه 27 آبان 1388
محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی یکشنبه 17 آبان 1388
مقایسه روش های تدریس یکشنبه 17 آبان 1388
انواع روشهای تدریس پنجشنبه 7 آبان 1388
روشهای آموزش انفرادی شنبه 2 آبان 1388
انواع روشهای تدریس شنبه 2 آبان 1388
مراحل اجرای روش بحث گروهی دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس چهارشنبه 22 مهر 1388
انواع روشهای تدریس جمعه 17 مهر 1388
محاسن و محدودیتهای روش نمایشی یکشنبه 12 مهر 1388
تعریف روشهای تدریس یکشنبه 5 مهر 1388
مهر ورزی در اسلام پنجشنبه 2 مهر 1388
آیا كودك سالاری مهرورزی است؟ سه شنبه 31 شهریور 1388
مهر و محبت در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان پنجشنبه 26 شهریور 1388
خانواده /مدرسه /جامعه شنبه 21 شهریور 1388
محبت و مهر ورزی بین زن و شوهر یکشنبه 15 شهریور 1388
مهرورزی به مردم پنجشنبه 12 شهریور 1388
‎محبت یکشنبه 8 شهریور 1388
مهر ورزی در اسلام شنبه 7 شهریور 1388
خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس دوشنبه 2 شهریور 1388
لیست آخرین پستها